دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

روغن فلزکاری | روغن تراش | روغن برش

روغن فلزکاری | روغن تراش | روغن برش

روغن فلزکاری | روغن تراش | روغن برش | آب صابون

روغن آب صابون به روغن های صنعتی یا مایعاتی گفته می شود که برای خنک کاری و یا روان کاری قطعات فلزی هنگام عملیات تراش،برش و مته کاری و ... به کار می روند. این روغن ها علاوه بر انتقال گرمای ایجاد شده در اثر اصطکاک فلز با فلز، با نفوذ به سطوح تماس، موجب روانکاری سطوح عملیات می شوند.

این روغن صنعتی انواع مختلفی از جمله روغن فلزکاری، روغن تراش کاری و روغن برش کاری دارند.

شرکت بازرگانی روغنکار، اولین مرکز عرضه روغن و گریس صنعتی تخصصی در ایران، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن های فلزکاری، تراش کاری، برش کاری و آب صابون اعلام می دارد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 2030 MB ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 2035 ZF 3 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 2310 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 2506 S ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 2516 MG ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 3015 GS 2 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 3110 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 3809 SG ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 4100 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 4701 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 5000 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL 5100 BNF ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL AL-PLUS ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL GS 2000 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
سیال فلزکاری , روغن برش فوکس ECOCOOL PHH-3 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید