دسته بندی محصولات

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

شرکت بازرگانی روغنکار، اولین مرکز عرضه روغن و گریس صنعتی تخصصی در ایران، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن گردشی و روغن صنعتی اعلام می دارد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
روغن ایرانول C100 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود م..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود م..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C22 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود م..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C32 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می باش..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C46 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می باش..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول C68 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150،100،68،32،22  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CM 100 این سری روانکار در گرید های 460،100  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CM 460 این سری روانکار در گرید های 460،100  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CX 150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CX 220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CX 320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن ایرانول CX 460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می باشد. ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید