دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

شرکت بازرگانی روغنکار، اولین مرکز عرضه روغن و گریس صنعتی تخصصی در ایران، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن گردشی و روغن صنعتی اعلام می دارد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
روغن گردشی توتال MISOLA ASC 320 این سری روانکار در گرید های 320،220،150  موجود می ب..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP 150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  م..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP  220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150&n..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP  320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150&n..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP 460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS100 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجود..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 150 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS  220 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 320 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجو..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 460 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 680 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجو..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید