دسته بندی محصولات

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی

روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

شرکت بازرگانی روغنکار، اولین مرکز عرضه روغن و گریس صنعتی تخصصی در ایران، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن گردشی و روغن صنعتی اعلام می دارد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
روغن گردشی توتال MISOLA ASC 320 این سری روانکار در گرید های 320،220،150  موجود می ب..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP 150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  م..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP  220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150&n..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP  320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150&n..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP 460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 150 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 220 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 320 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال MISOLA MAP SH 460 این سری روانکار در گرید های 460،320،220،150  موجود می..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS100 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجود..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 150 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS  220 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 320 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجو..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 460 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100 ..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید
روغن گردشی توتال CORTIS MS 680 این سری روانکار در گرید های 680،460،320،220،150،100  موجو..
تماس بگیرید قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید