دسته بندی محصولات

شرکت نفت بهران | .Behran Oil Co


نمایش:
مرتب کردن براساس:
روغن بهران حرارت روغن بهران حرارت به منظور استفاده در سیستم های انتقال حرارت تولید شده است. ا..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران آبکار گرم برای عملیات حرارتی گرم فلزات (Marquenching Oils) وعملیات حرارتی عمومی بر..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران بافت روغن ویژه روانکاری سوزن ماشین های گردباف با قابلیت شستشوپذیری بسیار خوب است ک..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران مته 150 بهران مته روغن مناسب با خاصیت ضدزنگ عالی و کاهش دهندگی اثر فشار (‏EP‏) این..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران توربین روانکار مخصوص انواع توربین های آب،بخار،گاز و همچنین توربو کمپرسورها است کهب..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران توربین EP برای روانکاری برخی توربین های خاص وسیستم های کمکی انها که به روغنی با خو..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

بهران توربین SP-1 روانکار مخصوص انواع توربین ها و توبوکمپرسورها است که نیازمند روغنی با قابلی..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار مناسب است که بادرجات گرانروی مختلف ودرانواع نیمه ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

بهران سمند MB روغن دنده مرغوب است که با درجات گرانروی مختلف، تهیه شده و برای روانکاری سیستم ا..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

بهران سمند VMB روغن دنده مرغوب است که با درجات گرانروی مختلف، تهیه شده و برای روانکاری سیستم ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

بهران سمند ویژه روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است. که با درجات گرانروی مختلف و ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران بردبار روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار (EP) برای مصرف در جعبه ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران بردبار PG روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک (PAG) و مواد افز..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران بردبار F  روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار (EP) برای مصرفد..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن بهران بردبار PS روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک (PAO) و خاصیت کاهش اثر..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید