دسته بندی محصولات

تگزاکو | TEXACO


نمایش:
مرتب کردن براساس:
گریس صنعتی تگزاکو 904 GREASE NLGI 1 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

سیال فلزکاری ، روغن برش تگزاکو AQUATEX 3000 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

سیال فلزکاری ، روغن برش تگزاکو AQUATEX 3010 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

سیال فلزکاری ، روغن برش تگزاکو AQUATEX 6300 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

سیال فلزکاری ، روغن برش تگزاکو AQUATEX 9500 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن کمپرسور هوا تگزاکو CETUS DE این محصول در گرید های 32، 68، 100 و 150 موجود می باشد. ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن کمپرسور هوا تگزاکو CETUS PAO این محصول در گرید های 32، 46، 68، 100 و 150 موجود می باشد. ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن کمپرسور هوا تگزاکو COMPRESSOR OIL EP VDL این محصول در گرید های 32، 46، 68، 100 و 150 موج..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

گریس صنعتی تگزاکو COPPER GREASE 9143 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

گریس صنعتی تگزاکو Texaco COUPLING GREASE ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن دنده , واسکازین تگزاکو GEARTEX EP-A  ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن دنده , واسکازین تگزاکو GEARTEX EP-B  ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن دنده , واسکازین تگزاکو GEARTEX EP-C  ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن دنده , واسکازین تگزاکو GEARTEX LS  ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید

روغن موتور گازسوز ساکن تگزاکو Texaco GEOTEX HD 40 ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: تماس بگیرید